Mass Mutual Presents: Joey • My Secret Live

Concert Dates:
March 24 – April 15, 2017

Venue:
Hong Kong Academy of Performing Arts, Hong Kong SAR

Set List:
男朋友與歌 • 卸妝 • 臨床 • 如果睡袍太少布 • 想得太遠 • 金銀島 • What’s Up • 去火星戀愛 • 故弄玄虛 • 遲鈍 • 我的麻煩男友 • 身驕肉貴 • 拍拖 • 蒸餾 • 候鳥樹 • 舊日回憶的山丘 • 一直看見天使 • 傷神 • 出賣 • 他狠過你 • 最後勝利 • 冬眠 • 愛一個上一課 • 麻煩你 • Medley: 心甘命抵 / 損友 / 為你萬歲 / 早有預謀 / 罪魁 / 借過 / 我也不想這樣 • 貪嗔癡 • 最好時光 • 與貓共舞 • 上次坐飛機 • 16號愛人 • Be True