Nokia Presents: Joey Yung Concert Number 6

Concert Dates:
September 11-18, 2015

Venue:
Hung Hom Coliseum, Hong Kong SAR

Set List:
逃 • 跑步機上 • 16號愛人 • 世界小姐 • 我所知的兩三事 • 全身暑假 • 流淚眼望流淚眼 X 勞斯萊斯 • 天之驕女 • 蛇 • 穿花蝴蝶 • 桃色冒險 • 飛 • 習慣失戀 • 痛愛 • 破相 • Dance Medley: Scream! / 夢路/ 喜喜 /未知 / 隆重登場 • 空港 • 逃避你 • 抱抱 • 搜神記 • 心淡 • 越唱越強 (Acoustic version)