Joey Yung Perfect 10 Live

Concert Dates:
October 4, 2009

Venue:
Hong Kong Cultural Centre, Hong Kong SAR

Set List:
Introduction • 一首獨唱的歌 • 未知 • 逃避你 • 抱抱 • 習慣失戀 • 第一次我想醉 • 歌姬 • 忘憂草 • Mad About You • 沙堡壘 • 朱古力萬歲 • 世上只有 • 最後一課 • 我的驕傲 • Be True • Medley: 你說得對 / 今年新款 / 扮了解 • 暖光 • 心花怒放 • 跑步機上 • 逃 • 隆重登場 • 越唱越強 • 痛愛 • 可歌可泣 • 最好時光 • 華麗邂逅 • 16號愛人 • 心淡